آراد برندینگ
خانه / استاندارد / اشاره به استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱

اشاره به استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱

شرکت ایزو جهانی در نگاهی کوتاه اشاره ای به استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ میاندازد
ISO 14001
۴- الزامات سیستم مدیریت محیط زیستی
۴-۱- الزامات کلی
سازمان باید یک سیستم مدیریت محیط زیستی را مطابق با الزامات این استاندارد بین المللی, ایجاد, مستند, مستقر و نگهداری نماید و به طور مستمر بهبود دهد و چگونگی تحقق این الزامات را نیز مشخص نماید. سازمان باید دامنه کاربرد سیستم مدیریت محیط زیستی خود را تعریف و مدون نماید.
۴-۲- خط مشی محیط زیستی
مدیریت عالی باید خط مشی محیط زیستی سازمان را تعریف و اطمینان حاصل نماید که این خط مشی مطابق با دامنه کاربرد تعریف شده سیستم مدیریت محیط زیستی و:
الف) متناسب با ماهیت, مقیاس و پیامدهای محیط زیستی فعالیت ها, محصولات و خدمات سازمان می باشد
ب) شامل تعهد به بهبود مستمر و پیشگیری از آلودگی می باشد
ج) شامل تعهد به تبعیت از الزامات قانونی قابل کاربرد و همچنین الزامات دیگری که سازمان, در ارتباط با جنبه های محیط زیستی خود, نسبت به رعایت آنها موظف گردیده است, می باشد
د) چارچوبی برای تعیین و بازنگری اهداف کلان و اهداف خرد محیط زیستی مهیا می نماید,
ه) مدون, مستقر و نگهداری شده است
و) به کلیه کسانی که برای سازمان یا از طرف آن کار می کنند, ابلاغ شده است
ز) برای عموم قابل دسترس می باشد

مطلب پیشنهادی

استاندارد ایزو چیست؟

ایزو (ISO) مخفف عبارت International Organization for Standardization به مفهوم سازمان بین‌المللی برای استانداردسازی است.

دیدگاهتان را بنویسید