آراد برندینگ
خانه / مشاوره ایزو / اخذ گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰

اخذ گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰

چگونه می توانیم گواهینامه های مربوط به ایزو ۲۲۰۰۰ را اخذ کنیم؟ آیا این استاندارد فقط برای حوزه مواد غذایی به کار می رود؟
استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ یک استاندارد تخصصی در حوزه صنایع غذایی است و فقط در رابطه با فرآیندهای تولیدی به کار برده می شود که در تولیدی های صنایع غذایی وجود دارد. برای گرفتن گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ بایدیک نماینده مدیریت در سازمان تعیین کنیم تا مطالب آموزشی و شیوه های پیاده سازی را به مدیریت انتقال دهد و هم چنین در طی سه ماه باید حداقل سازمان دو بار مورد ممیزی قرار بگیرد تا بتوان گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ را اخذ کرد.

مطلب پیشنهادی

انواع استانداردهای گواهینامه ایزو و استانداردهای کیفیت

استانداردهای ایزو مقوله ای مجزا از استانداردهای کیفیت دارند. استانداردهای ایزو (استانداردهای تضمین کیفیت) مربوط به کیفیت یک سازمان یا شرکت هستند و به محصول تولیدی آن مربوط نیستند بلکه مربوط به عوامل تاثیر گذار بر کیفیت هستند و شامل کیفیت در فرآیندهای مختلف اجرایی در سازمان مانند طراحی، تولید و ... می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید