آراد برندینگ
خانه / مشاوره ایزو / شرکت گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱

شرکت گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱

بسیاری از شرکت های تولیدی درخواست می کنند که گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ را بدون دریافت خدمات مشاوره و یا پیاده سازی آن بگیرند.
دریافت گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ بدون پیاده سازی الزامات آن یک نوع تخلف محسوب می شود و در صورت برخورد گواهینامه باطل می گردد و سازمان توقیف می گردد. اگر شرکت هایی که پیشنهاد دریافت گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ را بدون مشاوره دادند بدانید کار این شرکت ها غیر قانونی و به احتمال زیاد گواهینامه آن ها تقلبی است. دلیل زیاد شدن درخواست این گواهینامه بر می گردد به عدم آشنایی مدیران با مزیت هایی که این استاندارد می تواند داشته باشد.

مطلب پیشنهادی

انواع استانداردهای گواهینامه ایزو و استانداردهای کیفیت

استانداردهای ایزو مقوله ای مجزا از استانداردهای کیفیت دارند. استانداردهای ایزو (استانداردهای تضمین کیفیت) مربوط به کیفیت یک سازمان یا شرکت هستند و به محصول تولیدی آن مربوط نیستند بلکه مربوط به عوامل تاثیر گذار بر کیفیت هستند و شامل کیفیت در فرآیندهای مختلف اجرایی در سازمان مانند طراحی، تولید و ... می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید