آراد برندینگ
خانه / مشاوره ایزو / دریافت گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰

دریافت گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰

سخت ترین گواهینامه ای که دریافت می شود مربوط می شود به استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ و دلیل مشکل بودن آن در ادامه آمده است.
دلیل سخت بودن این استاندارد به الزاماتی است که باید رعایت گردد تا ممیز تایید کند و گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ صادر شود. یکی از مهم ترین کارهایی که در کارخانه انجام می گیرد ترسیم کردن شرایط بهداشتی کارخانه با استفاده از نرم افزارهای طراحی صنعتی. یعنی این استاندارد معلوم می کند که شرایط نزدیکی دپارتمان های شرکت به چه ترتیبی باشد تا کم ترین آلودگی درون سازمان اتفاق افتد.

مطلب پیشنهادی

انواع استانداردهای گواهینامه ایزو و استانداردهای کیفیت

استانداردهای ایزو مقوله ای مجزا از استانداردهای کیفیت دارند. استانداردهای ایزو (استانداردهای تضمین کیفیت) مربوط به کیفیت یک سازمان یا شرکت هستند و به محصول تولیدی آن مربوط نیستند بلکه مربوط به عوامل تاثیر گذار بر کیفیت هستند و شامل کیفیت در فرآیندهای مختلف اجرایی در سازمان مانند طراحی، تولید و ... می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید