آراد برندینگ
خانه / مشاوره ایزو / ارائه گواهینامه ایزو ۱۰۰۱۵

ارائه گواهینامه ایزو ۱۰۰۱۵

ISO10015 در استاندارد بین المللی به عنوان یک راهنما برای مجموعه فعالیت های آموزشی درسازمانها بکار برده می 
شود.
بحث آموزش به عنوان یک نیاز به عنوان تضمین کننده استقرار نظام مدیریت کیفیت مطرح می شود. 
در این استاندارد بهبود مهارتها، ارتقا دانش و رفتارهای مناسب مورد تاکید می باشد. ISO 10015 به عنوان یک ابزار 
مدیریت کیفیت به مشخص کردن الزامات عملیاتی برای هر مرحله آموزش بکار گرفته می شود. این استاندارد در تمامی سازمانهای خدماتی- تولیدی – صنعتی وبازرگانی کاربرد داشته و همه سازمانها می توانند اجرای برنامه های اموزشی خود را بر اساس آن تنظیم نمایند. استاندارد ایزو 10015 از استانداردهای سری ۱۰۰۰۰ بوده و راهنمایی برای طرح ریزی و سازماندهی فرآیند آموزش در سازمان ها می باشد.
منبع: سایت گواهینامه ایزو

مطلب پیشنهادی

انواع استانداردهای گواهینامه ایزو و استانداردهای کیفیت

استانداردهای ایزو مقوله ای مجزا از استانداردهای کیفیت دارند. استانداردهای ایزو (استانداردهای تضمین کیفیت) مربوط به کیفیت یک سازمان یا شرکت هستند و به محصول تولیدی آن مربوط نیستند بلکه مربوط به عوامل تاثیر گذار بر کیفیت هستند و شامل کیفیت در فرآیندهای مختلف اجرایی در سازمان مانند طراحی، تولید و ... می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید