آراد برندینگ
خانه / مشاوره ایزو / گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ مدیریت محیط زیست چیست؟

گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ مدیریت محیط زیست چیست؟

اکثر شرکت ها فارغ از نوع و اندازه آنها به شدت درصدد به حداقل رساندن تاثیراتشان بر محیط زیست هستند. این نگرانی از چند فاکتور نشأت می گیرد، شامل پیشرفت سیاست های  اقتصادی و دیگر مقیاس ها که حمایت از محیط زیست را به عهده دارد.
 قوانین سخت و شدید رو به ازدیاد و افزایش ابراز نگرانی ها در جوامع وسیع تر نسبت به توسعه ی پایدار. ایزو۱۴۰۰۰ یک سری از استانداردهای بین المللی درباره ی مدریت محیط زیست است. این استاندارد ها چهارچوبی برای توسعه ی یک سیستم مدریت محیط زیست فراهم می کند. ایزو۱۴۰۰۱ به منظور فراهم کردن ساختاری برای سیستم های مدیریت محیط زیست (EMS) سازمان ها توسعه یافته که به آنها کمک می کند تا همزمان به اهداف اقتصادی و محیط زیستی برسند.
منبع: سایت ایزو کارت

مطلب پیشنهادی

انواع استانداردهای گواهینامه ایزو و استانداردهای کیفیت

استانداردهای ایزو مقوله ای مجزا از استانداردهای کیفیت دارند. استانداردهای ایزو (استانداردهای تضمین کیفیت) مربوط به کیفیت یک سازمان یا شرکت هستند و به محصول تولیدی آن مربوط نیستند بلکه مربوط به عوامل تاثیر گذار بر کیفیت هستند و شامل کیفیت در فرآیندهای مختلف اجرایی در سازمان مانند طراحی، تولید و ... می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید