مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

کالیبراسیون در استاندارد ایزو 9001

همان گونه که می دانید در استاندارد ایزو 9001 یکی از بخش های مهم کالیبراسیون می باشد،حال این که چگونه این مورد اجرایی گردد شرح داده خواهد شد
در این بخش یک مثال اجرایی از روش کالیبراسیون  دستگاه لحیم کاری مواج شرح داده میشود ،ابزار مورد استفاده گیج سرعت می باشد و همچنین حداکثر ضریب خطای                       مجاز0.1 m/minute   می باشد ،مشخصات مرجع مورد استفاده، متر و کرنومتر بوده    
1.ابتدا بر روی دستگاه دو نقطه را مشخص می کنیم که فاصله این دو نقطه از هم یک متر باشد2. زمان را در نظر می گیریم. مدت زمانی که طول می کشد تا تسمه از فاصله بین این دو نقطه عبور کند را نیز محاسبه می کنیم.                 3.سپس  از رابطه V=X / t سرعت محاسبه می شود.
در رابطه اخیر X=1 m و زمان بر حسب دقیقه و سرعت برحسب متر بر دقیقه    می باشد. نتیجه بدست آمده همان مقدار واقعی بوده ،عددی که بر روی نشانگر گیج نشان داده می شود، مقدار خوانده شده است .تفاضل این دو عدد، مقدار خطا را به ما می دهد. خطای بدست آمده با حداکثر خطای مجاز مقایسه شده و سپس نتیجه گزارش می شود

نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید