مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

مراحل اخذ استاندارد ایزو

مراحل اخذ استاندارد ایزو
هدف و برنامه بهبود مستمر در راستای بحث پروژه میباشد که کارفرما میتواند به آن اعتبار ببخشد
  مدیریت ارشد 10  — تعیین تیم کارشناسی و اجرایی مورد نیاز پروژه قبل از انعقاد قرارداد ( حین مذاکرات نهایی )
  مدیریت ارشد 5  1 تخصیص نیروی کارشناسی مرتبط و شناسایی شده در اولین روز کاری پس از موثر شدن قرارداد
  مدیریت ارشد 10  2 تخصیص نیروی کارشناسی مرتبط و شناسایی شده در اولین روز کاری پس از موثر شدن قرارداد
  مدیریت ارشد
مدیریت پروژه 15  3 تنظیم وارایه برنامه زمانبندی فشرده پروژه به کارشناسان و عوامل پروژه و تنظیم جلسات مربوطه جهت توجیه و هدایت فعالیت ها در تمامی سطوح
  مدیریت ارشد
مدیریت پروژه 30  4 نظارت مستمر بر عملکرد نیروهای اجرایی و ستادی درگیر در پروژه طبق برنامه های زمانبندی نظارت
  مدیریت ارشد
مدیریت پروژه 15  5 دریافت گزارش عملکرد از تمامی سطوح درگیر در پروژه مطابق با شرح فعالیت ها و زمانبندی فشرده پروژه
  مدیریت ارشد 15 6 دریافت بازخورد عملکرد از کارفرما و تشکیل جلسه بازنگری پروژه در ارتباط با تحلیل روند مدیریت عملکرد

نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید