مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

فرآیند ها درایزو 14001

شرکت مشاوره ایزو جهانی به بررسی تجزیه و تحلیل فرآیند ها پرداخته و کاربرد آن را در استاندارد ایزو 14001 بررسی می کند.
برای هر فرآیند، شناسنامه فرآیند طراحی گردیده است که ورودی ها و     خروجی ها و شاخص های اندازه گیری متناسب با آن فرآیند تعیین شده است تا بتوان هرفرآیند را پایش و اندازه گیری نمود. همچنین استفاده از مهارت و دانش نیروی انسانی از طریق تقسیم کار مناسب و تخصیص نیروی انسانی به هر یک از فرآیندها و اجرای برنامه‌های تعیین شده از طریق مدیران هر واحد انجام می ‌پذیرد. بر این اساس شاخص‌های اندازه‌ گیری هر یک از فرآیندها در واحدهای مرتبط به همرا ه دوره اندازه گیری و مسئول انجام آن در فرم ثبت و پایش فرآیندها و اهداف مدیریتی و جنبه ها و ریسک ها ثبت و به صورت دوره ای مورد ارزیابی قرار  می گیرد تا راه کارهای لازم به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر در ایزو 14001 تعیین گردد.

نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید