مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

صدور ایزو بخش شناسنامه مشاغل

برا ی صدور و اجرای ایزو نیاز به فعالیت در بخش آموزش می باشیم،یکی از این بخش ها شناسنامه مشاغل می باشد،برای مثال وظایف کارشناس بهداشت را مثال می زنیم
می توانیم از جمله وظایف کارشناس بهداشت این موارد را اشاره کرد
 1-همکاری در شکل گیری و تبدیل آرمان و خط مشی سازمان به برنامه های عملیاتی و استراتژیک شرکت .
 2- همکاری با مدیریت مالی درزمینه برآورد وتنظیم بودجه موردنیاز .
3 – حضور به موقع و مرتّب و منظّم و حفظ نظم و انضباط عمومی در محیط کار.
 4- کمک به توسعه و انتقال مهارت ها و آموزش های احراز شده به سایر پرسنل مرتبط .
 5- حفظ و استفاده بهینه ازوسایل ، تجهیزات و تسهیلات تحت اختیار از سوی شرکت.
 6- همکاری و کمک به سایر کارکنان در رابطه با دسترسی به اهداف مشترک سازمان و پرسنلی شرکت.

نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید