مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

صحه گذاری در استاندارد ایزو 9001

صحه گذاری در استاندارد ایزو9001
شرکت ایزو جهانی مدارکی تازع=ه د جهت اجرای بهتر صحه گذاری دارد در واحد آزمایشگاه
صحه گذاری پارامترهای فرآیند …….ام محصول: مجموعه رله دوبل سیستم انژکتوری و رله دوبل سیستم انژکتوری شماره فنی محصول: 72319864-9627109680
نام فرآیند: تست نهایی نام دستگاه: تست نهایی کد دستگاه: 810320 شماره فرم :TEF-005
تاریخ انجام تست: 13/06/90
شخص انجام دهنده: …… مدارک مرجع: IN-PR-57
شرح و هدف آزمون:
بررسی تغییرات زمان ذوب بر روی جوش قطعه
پارامتر آزمون: دمای شماره زن نام وسیله اندازه گیری: ترمومتر کد ابزار: 810350 وضعیت کالیبراسیون ابزار: OK
مقدار پیش بینی شده: 310ºC. بازه تلورانسی:290~340
مشخصه های فرایند هنگام آزمون:
ردیف نام پارامترهای ثابت اندازه پیش بینی شده واحد اندازه گیری بازه تلورانسی نام وسیله اندازه گیری کد وسیله اندازه گیری وضعیت کالیبراسیون ملاحظات
1 فشار داخلی دستگاه 4 bar +1.5 مانومتر 810320 OK
2 زمان شماره زدن 700 ms ±200 تمایشگر روی دستگاه 810320 OK
3
4
وضعیت آزمون:
ردیف پارامتر متغیر اندازه آزمایشی نتایج / مشاهدات عکس ضمیمه
1 دمای شماره زن 280 شماره زده شده ناخوانا می باشد.  —
2 دمای شماره زن 290 وضعیت شماره روی قطعه مناسب است  —
3 دمای شماره زن 300 وضعیت شماره روی قطعه مناسب است  —
4 دمای شماره زن 310 وضعیت شماره روی قطعه مناسب است  —
5 دمای شماره زن 320 وضعیت شماره روی قطعه مناسب است  —
6 دمای شماره زن 330 وضعیت شماره روی قطعه مناسب است  —
7 دمای شماره زن 340 دما بیش از اندازه بوده وحالت سوختگی ایجاد شده است  —
نتیجه آزمون و توضیحات:
بالا برودن دمای شماره زن منجر به سوختگی وناخوانا بودن شماره ردیابی روی قطعه می شود و همچنین پایین بودن آن منجر به ناخوانا بودن شماره ردیابی می گردد.
اختلاف نتیجه با پیش بینی:
با توجه به نتایج جدول فوق مشاهده می شود که بازه تلورانسی 280 ~ 260 نسبت به مقداری که در آزمایش بدست آمده بسته تر بوده است و برای بهتر تحت کنترل بودن فرایند، مقدار تعریف شده مناسب تر می باشد.
آیا اقدام اصلاحی نیاز است؟ بلی خیر  در صورتی که جواب مثبت است، شماره فرم اقدام اصلاحی:
فنی و مهندسی : کیفیت:
شماره فرم:F-TE-115(0) تاریخ بازنگری فرم:16/01/88 صفحه: 1 از 1 کد فایل کامپیوتری: E\QS\QP\NO. 09-1

نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید