مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

نمونه استاندارد طرح کنترل

نمونه استاندارد طرح کنترل
شرکت ایزو جهانی دارای تجربه ممیزی فرآیند وطرح کنترل بیش از چندین شرکت را در ارائه طرح کنترل دارد
 نمونه سازی تولید آزمایشی  تولید نام و تلفن اصلی: ……… تاریخ اولیه: 2/7/81 تاریخ بازنگری: 09/02/92
شرح قطعه: رله الکترونیکی برف پاک کن شماره فنی: 9753498780 تیم اصلی: ………. تائیدیه امور مهندسی مشتری (در صورت لزوم) تاریخ
شماره نقشه : 9753565980 اندیس نقشه : B تائیدیه عرضه کننده/ کارخانه / تاریخ (تولید) تائیدیه امور کیفیت مشتری (در صورت لزوم) تاریخ
عرضه کننده/ کارخانه: UFO . CO تائیدیه عرضه کننده/ کارخانه/ تاریخ (کیفیت) تائیدیه عرضه کننده/ کارخانه/ تاریخ (نماینده مدیریت):
شماره فرآیند نام فرآیند/ شرح عملیات تجهیزات تولید دستورالعمل نگهداری مشخصه کلاس مشخصه مشخصات/ تلرانس
محصول/ فرآیند تکنیک ارزیابی/ اندازه گیری فرآیند نمونه روش ثبت و کنترل طرح واکنشی
محصول فرآیند تعداد تواتر مسئول روش
10 بازرسی ورودی مدار چاپی
جنس PCB
B FR1/4
استناد به تست ریپورت سازنده
1
هر محموله
کنترل توسط بازرس QC و ثبت در فرم
F- QS- 95
بازرس
QC قرنطینه بچ ونصب کارت Hold وثبت موارد عدم انطباق در فرم مواد ورودی نامنطبق مطابق روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق
QP-13-1
ابعاد خارجی PCB
B
27.7 + 0.3 mm
25 – 0.3 mm کولیس با کد 810336 با دقت 0.01 mm
S2
Ac=0
هر محموله
کنترل توسط بازرس QC و ثبت در فرم
F- QS- 95
بازرس QC قرنطینه بچ ونصب کارت Hold وثبت موارد عدم انطباق در فرم مواد ورودی نامنطبق مطابق روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق
QP-13-1
ضخامت لایه مس
B 70±20%µm
استناد به تست ریپورت سازنده
1
هر محموله
کنترل توسط بازرس QC و ثبت در فرم
F- QS- 95
بازرس QC قرنطینه بچ ونصب کارت Hold وثبت موارد عدم انطباق در فرم مواد ورودی نامنطبق مطابق روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق
QP-13-1
A= CRITICAL B = MAJOR C = MINOR امضاء:
کد فرم: F –TE- 29 (3) تاریخ بازنگری فرم: 10/04/82 صفحه: 1 از 2 NO:CP- 739229-010 کد فایل کامپیوتری: E\T\SQA

با ما تماس بگیرید

نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید