مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

اخذ استاندارد iso 9001:2008

اخذ استاندارد iso 9001:2008
شرکت ایزو جهانی به تعاریفی از تامین کننده میپردازد،اهمیت این بخش را توضیح خواهیم داد
5 – کنترل مستندات:
1-5- تغییرات : براساس روش اجرایی کنترل مستندات
2-5- سوابق : کلیه سوابق و فرمهای این دستورالعمل در پرونده مربوطه به مدت درج شده در شاخص ماتریس کنترل سوابق کیفی نگهداری می شود .
3-5- توزیع : این دستورالعمل به تعداد مشخص شده در شاخص ماتریس مدارک بشماره ش01-ر01-4 تهیه و بین واحدهای مشخص شده توزیع می گردد
6- پیوست : چک لیست ارزیابی تامین کنندگان خدمات تولیدی د03-ر14-7
7- شرح عملیات :
1-7 ) تامین کنندگانی که سوابق ارائه خدمات در شرکت دارند :
جهت اینگونه تامین کنندگان سرپرست تولید با توجه به سوابق کاری قبلی تامین کنندگان ، فرم ارزیابی را هر شش ماه یکبار تنظیم و امتیازات مربوطه را جهت هریک از آیتم های فرم درج می نماید و بعد از تایید فرم به مدیر تولید ارجاع می نماید .
2-7 ) تامین کنندگان جدید :
این تامین کنندگان در دو مرحله ارزیابی میگردند

نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید