مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

الزامات ویژه استاندارد ISO 29001

الزامات ویژه استاندارد ISO 29001
شرکت ایزو جهانی قصد دارد برخی از استاندارد ها را جهت آگاهی تشریح نماید
الزامات ویژه استاندارد ISO 29001 که به استاندارد ISO 9001 اضافه شده :
در بخش تعاریف تعدادی تعریف ویژه صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی اضافه شده
الزام به داشتن ویژگی کنترلی Control Feature به معنی داشتن یک روش مدون برای انجام فرآیندها و یا فعالیت ها
الزام به ایجاد لیست مرجع مدارک
الزام به اینکه مدارک توسط بخش تهیه کننده اولیه بازنگری شده
تعیین حداقل زمان نگهداری سوابق
تکمیل کردن ورودی های بازنگری مدیریت
الزامات اضافی جهت آموزش شبیه آنچه در صنعت خودرو نیاز است مانند وجود یک فرآیند برای اندازه گیری آگاهی پرسنل از مفهوم و اهمیت فعالیت شان
الزام به مرتب بودن محیط کار و 5S
مشخص کرن دقیق بند هایی که قابل استثنا کردن است
الزام به مستند سازی کامل طراحی و روش ها ، محاسبات و …
شفاف سازی بازنگری و تصدیق وصحه گذاری طراحی
لزوم مشخص بودن معیار انتخاب تامین کننده
لزوم اعمال کنترل بر فرآیندهای ویژه ای که توسط تامین کننده انجام می شود .
شفاف سازی و الزامات بیشتر در ارتباط با داده های خرید
الزام به مستندکردن روش های تولید و فرآیند کنترل آن
الزام به شناسایی و رد یابی در کل مراحل تولید نصب و ارائه خدمت
الزام به مستند کردن روش نگهداری محصول و داشتن بازدید دوره ای و اعمال FIFO
اعمال کنترل دقیقتر و بیشتر بر روی تجهیزات پایش و اندازه گیری و نحوه نگهداری و استفاده از آنها
شفاف سازی بحث ممیزی داخلی
الزام به نگهداری سوابق مربوط به تغییرات در فرآیندهای سازمان
الزام به مستقل بودن کنترل کنندگان محصول نهایی از پرسنل تولید
الزامات اضافی در ارتباط با محصول نامنطبق و لزوم تحت کنترل بودن مجوز های ارفاقی و تجزیه تحلیل محصول نامنطبق
تاکید بیشتر بر استفاده از فنون آماری
الزامات تکمیلی و شفاف سازی در ارتباط با بهبود مستمر و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید