مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

استاندارد ISO 9001:2008

استاندارد ISO 9001:2008
ارائه خدمات آموزشی و مشاوره در جهت استقرار استاندارد بین المللی ISO 9001:2008 تا مرحله اخذ تائیدیه و مراحل اجرایی آن به شرح زیر می باشد
رائه خدمات آموزشی و مشاوره در جهت استقرار استاندارد بین المللی ISO 9001:2008 تا مرحله اخذ تائیدیه و مراحل اجرایی آن به شرح زیر می باشد :
1- شناخت: شناسایی شرایط جاری و وضعیت موجود سازمان اعم از تولیدی یا خدماتی براساس استانداردISO 9001 :
1-1- بررسی فرآیندها و سیستم های مدیریتی سازمان به صورت کلان
1-2- مطالعه ساختار سازمانی
1-3- بررسی شرایط تامین کنندگان، مشتریان و طرفهای ذی نفع
1-4- دریافت نقطه نظرات و دیدگاه های مدیریت ارشد و درک اهداف مورد انتظار آن ها و نتایج حاصل از اجرای استاندارد
1-5- مصاحبه با مدیران و کارشناسان سازمان و مطالعه نمودار گردش فعالیت های مرتبط با برآورده سازی انتظارات و خواسته های مشتریان
1-6- تهیه و ارائه گزارش به مشتری ( کارفرما )
2- آموزش: آموزش استاندارد ISO 9001:2008 :
2-1- مستندسازی و تشریح الزامات استاندارد ISO 9001:2008
2-2- ممیزی داخلی الزامات استاندارد ISO 9001:2008
3- تشکیل کمیته راهبری: انتخاب نماینده مدیریت و تشکیل و توجیه کمیته راهبری و تعیین مسئولیت های ایشان و دیگر اعضای پروژه
4- طراحی سیستم : همکاری و مشارکت مشاور با کارشناسان سازمان در زمینه طراحی یا اصلاح سیستمهای مورد نیاز:
4-1- تدوین خط مشی کیفیت
4-2- تدوین اهداف کیفی
4-3- تدوین نقشه فرایندها
5- مستندسازی: مستندسازی فرآیندها و تدوین روشهای اجرایی و دستورالعملهای کاری و فرم های مورد نیاز و نیز مدیریت منابع نسبت به الزامات استاندارد:
5-1- تدوین شناسنامه فرایندها
5-2- سیستم مدیریت کیفیت (شامل : الزامات عمومی و الزامات مربوط به مستندات)
5-3- مسئولیت مدیریت (شامل : تعهد مدیریت، مشتری محوری، تعیین مسئولیت ها و اختیارات به صورت مدون، انتقال اطلاعات و تدوین ماتریس ارتباط واحدها ، بازنگری مدیریت و تعریف ورودیها و خروجیهای آن بر اساس استاندارد)
5-4- مدیریت منابع (شامل : فراهم کردن منابع، منابع انسانی و آموزش، زیر ساخت، محیط کار)
5-5- تحقق محصول (شامل : طرح ریزی پدیدآوری محصول، فرآیندهای مرتبط با مشتری، طراحی و تکوین، خرید و ارزیابی تامین کنندگان، کنترل تولید و ارائه خدمات، کنترل وسایل پایش و اندازه گیری)
5-6- اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود (شامل : پایش و اندازه گیری فرایندها،پایش و اندازه گیری رضایت مشتری، ممیزی داخلی، تدوین طرح کنترل محصولات، کنترل محصول نامنطبق، تجزیه و تحلیل داده ها و بهبود مستمر و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه)
5-7- تدوین نظامنامه کیفیت
6- ممیزی داخلی:
6-1- تعریف و استقرار نظام ممیزی داخلی
6-2- تدوین چک لیست ممیزی داخلی
6-3- انجام یک نوبت ممیزی داخلی توسط مشاور با همکاری نماینده مدیریت بر روی سیستم طراحی شده و شناسایی مغایرت ها و عدم انطباق های احتمالی
7- تثبیت استقرار سیستم و اخذ گواهینامه ISO 9001:
7-1- حضور مشاور در مرحله ممیزی نهایی (Final-Audit) که توسط شرکت گواهی دهنده (CB) انجام می شود و مشاور همکاری لازم را در این زمینه با سازمان در جهت اخذ گواهینامه خواهد داشت.

نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید