مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

استاندارد ایزو جهانی-پایش ها

استاندارد ایزو جهانی-پایش ها
شرکت ایزو جهانی در نظر دارد بخش های دیگریبه سایت خود اضافه نماید
15- در صورت نیاز یک یا تمامی مراحل سختی سنجی
یا لیگ تست و اسپات مطابـق دستـورالعمل های
مربوطه انجام می گردد.
16- بازرسی و آزمون قطعات مطابق دستورالعمل
بازرسی نهایی به شماره 078د-ر07-8 .
17- آیا قطعات سالم می باشند؟
18- مطابق روش اجرایی قطعات ضایع و تعمیری به
شماره ر01-13 عمل شود.
19- قطعات با رنگ بازرسی علامت گذاری می شوند.
20- قطعات به پالتهای مخصوص بسته بندی منتقل
می گردند.

نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید