مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

شرکت مشاور ایزو-شناسایی و ردیابی

٢
جھت ثبت دستھ تولیدی مراحل زیر را باید انجام دھید :
١- اتصال بھ سیستم کانبان
٢- از منوی ارسال قطعات ثبت دستھ تولیدی را انتخاب نمایید.
٣- قسمت بالای فرم را پر کرده و دکمھ
“قطعھ با مشخصات فوق تولید شده و آماده بررسی کیفی است” را بزنید.
نکتھ مھم : اگر اطلاعات پالت ھا (از جملھ “سریال تولید”، “تاریخ تولید” ،”تعداد قطعھ در پالت”، “شماره فنی” و
“کد جنس” یکسان میباشد میتوانید بھ تعداد پالتھایی کھ میخواھید ثبت کنید “تعداد پالت” را مشخص کنید. توجھ
داشتھ باشید بھ اندازه “تعداد پالت” دستھ تولیدی با شماره بچ منحصر بھ فرد ثبت خواھد شد.
۴- ردیف ثبت شده در زیر نمایش داده خواھد شد.
شرکت مشاور ایزو-شناسایی و ردیابی
شرکت مشاوره ایزو جهانی آمادگی برگزاری کلاس های ایزودر حیطه سیستم مدیریت کیفیت را دارد.
نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید