مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

مشاوره ایزو-کانبان

Period 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gross Requirements 100 100 100 100 125 125 125 125 150 150 150 150
On Hand 400 300 200 100 0 375 250 125 0 350 200 50 Lot Size
Net Requirements 0 0 0 0 125 0 0 0 150 0 0 100 Lead Time (1-4)
Planned Order Receipt 0 0 0 0 500 0 0 0 500 0 0 500
Planned Order Release 0 0

0
500 0 0

0
500 0

0
500 0
Package
Period 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gross Requirements 0 0 0 500 0 0 0 500 0 0 500 0
On Hand 0 0 0 0 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 500 Lot Size
Net Requirements 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 Lead Time (1-4)
Planned Order Receipt 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0
Planned Order Release 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulk Candy
Period 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gross Requirements 0 0 0 250 0 0 0 250 0 0 250 0
On Hand 0 0 0 0 50 50 50 50 100 100 100 150 Lot Size
Net Requirements 0 0 0 250 0 0 0 200 0 0 150 0 Lead Time (1-4)
Planned Order Receipt 0 0 0 300 0 0 0 300 0 0 300 0
Planned Order Release 0 300 0 0 0 300 0 0 300 0 0 0

مشاوره ایزو-کانبان
شرکت مشاوره ایزو جهانی آمادگی ارائه مستندات و مشاوره در سطح تمامی سطوح را دارد.

نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید