مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

شرکت مشاوره ای ایزو بخش منابع انسانی

شرکت مشاوره ای ایزو بخش منابع انسانی-منابع انسانی
شرکت مشاوره ایزو جهانی آمادگی ارائه مستندات در خصوص منابع انسانی را دارد.
– برنامه ریزی وتنظیم جلسات : پس از آنکه توسط مقام مسئول تشکیل جلسه ای ضروری تشخیص داده شد، دفتر درخصوص تنظیم زمان برگزاری جلسه هماهنگی لازم را بصورت شفاهی ویا تلفنی بعمل می آورد. سپس افرادی که میبایست در جلسه حاضر شوند ، از طریق ارسال دعوتنامه کتبی یا اطلاع تلفنی در جریان گذاشته خواهند شد. درصورت برگزاری جلسه ، دفتر ، صورتجلسه مربوطه را که به امضاء حاضرین درجلسه رسیده است را طی فرم صورتجلسه شماره F.15/00را ثبت کرده و به تعداد افراد ( درصورت نیاز) نسخ صورتجلسه را تهیه وارسال می نماید. همچنین پیگیری مربوط به اجراء مفاد صورتجلسات را با هماهنگی مقام مسئول خواهد کرد.
– ارجاع نامه ها و ابلاغ دستورات :
پس از آنکه مقام مسئول مکاتبات را رویت نمود ، دستورات لازم را صادر خواهد کرد . کلیه مکاتباتی که تعیین تکلیف میشود توسط دفتر به قسمتهای مختلف ارجاع خواهد شد وتا مرحله اتمام کار ، گردش مکاتبات پیگیری خواهد شد.
نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید