مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

استقرار ایزو در پایش ها

1

تعیین، تهیه و تنظیم معیارها و شاخص های کلیدی عملکرد برای فرآیندهای جاری در شرکت

نماینده مدیریت و مدیریت عامل

F61

2

تهیه و تنظیم گزارش عملکرد دوره ای از مراحل تحقق فرآیندها مبتنی بر جدول معیارها ( فرم F61 )

نماینده مدیریت و صاحبان فرآیندها

F62

3

تهیه و تنظیم و به روز آوری اهداف و برنامه های بهبود مبتنی بر داده ها و اطلاعات حاصله از پایش و اندازه گیری ها

هیات مدیره و
 نماینده مدیریت

F63

4

پایش و اندازه گیری اهداف و برنامه های تعیین شده به صورت ماهیانه

نماینده مدیریت

F64

5

پایش و اندازه گیری میزان رضایتمندی طرف های ذی نفع از جمله کارفرمایان شرکت

نماینده مدیریت

F62

6

بررسی و تحلیل گزارش های عدم تطابق مربوط به اقدامات و خدمات شرکت

نماینده مدیریت

F62

7

بررسی و تحلیل یافته ها و تنایج ممیزی های داخلی و خارجی

نماینده مدیریت

F62

8

بررسی و تحلیل خروجی ها و نتایج جلسه های بازنگری مدیریت

نماینده مدیریت

F62

9

بررسی و تحلیل پیشنهادها و انتقادهای طرف های ذی نفع از جمله کارکنان و کارفرمایان

نماینده مدیریت

F65

10

تهیه، تنظیم و ثبت درخواست و یا اقدام بهبود برای مواردی که نیاز به بهبود به صورت های اقدام پیشگیرانه، اقدام اصلاحی یا فرصت بهبود برای آنها شناسایی می شود

تمامی
طرف های ذی نفع

F65 , F66

11

رسیدگی و تصمیم گیری در خصوص اجرا یا عدم اجرای درخواست ها و یا اقدام های بهبود تعیین شده

مدیریت عامل

F65 , F66

12

تعیین و انتخاب مجری و تعیین محدوده زمانی و تخصیص منابع برای اجرای درخواست و یا اقدام های بهبود

نماینده مدیریت و مدیریت عامل

F65 , F66

13

پیگیری تحقق و مراحل اجرای درخواست و یا اقدام های بهبود تصویب شده و در جریان

نماینده مدیریت

F05

14

بررسی میزان اثر بخشی اقدام های بهبودی که نیاز به اثربخشی دارند.

ممیزان داخلی و یا نماینده مدیریت

F66

15

جمع بندی و تحلیل نهایی اقدام های بهبود انجام شده در یک دوره زمانی و تهیه گزارش جامع از تمامی موارد

نماینده مدیریت

F05

ااستقرار ایزو در پایش ها.
شرکت مشاوره ایزو جهانی آمادگی مشاوره و اخذ انواع استانداردهای رایج در ایران با کمترین هزینه را دارد؛

نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید