مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

اخذ ایزو در مرحله 8d

شرکت ایزو جهانی از نقش اقدامات اصلاحی و رابطه آن با 8d میگوید
راه حلهای پیشنهادی رتبه بندی شده و راه حلی که دارای بیشترین امتیاز باشد انتخاب می شود و در صورتیکه دو راه حل دارای یک امتیاز باشد، بهترین راه حل از طریق مقایسه وزنی پارامترهای ارزیابی انتخاب می گردد و بقیه در اولویتهای بعدی قرار می گیرند.
تبصره: در صورتیکه راه حل انتخاب شده دارای هزینه بیش از 000/000/2 ریال باشد تصویب راه حل به عهده مدیر عامل خواهد بود.

نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید