مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

استقرار ایزو در مرحله آدیت فرآیند

آنچه در این مقاله می خوانید...

شرکت 0000پرسشنامه ممیزی فرایند (فصل سوم :تحلیل و بهبود)ردیف

شرکت 0000

پرسشنامه ممیزی فرایند (فصل سوم :تحلیل و بهبود)

شماره :

تاریخ :

 

سازمان / واحد مورد ممیزی :

محصول مورد ممیزی:

شماره فنی:

فرآیند مورد ممیزی:

موضوع

ردیف

پرسش

1- اندازه گیری

1

آیا اهداف کیفیت برای بهبود شاخصهای کیفی سازمان تعیین ، اندازه گیری و بهبود  می یابد؟

2

آیا سازمان نسبت به انجام ممیزی فرآیند و تعیین و اجرای موثر اقدامات مرتبط اقدام می نماید؟

3***

آیا عطف به نتایج ممیزی فرآیند نماینده مشتر ی، طرح اقدام مناسب تهیه و به موقع ارسال می شود؟

4***

آیا فعالیتهای موضوع طرح اقدام نماینده مشتری به موقع انجام و نتایج پیگیری رضایت بخش می باشد؟

5

آیا سازمان بطور منظم نسبت به انجام ممیزی محصول اقدام می نماید؟

6

آیا اقدامات اصلاحی موضوع ممیزی محصول (داخلی و خارجی) تعیین و بطور فعال انجام می شود.

7

آیا پارامترهایی نیازمند جاری سا زی کنترلهای آماری ، انتخاب و نمودارهای مرتبط تهیه می شود؟

شرکت مشاوره ایزو جهانی در مرحله استاندارد iso ts اقدام به تعاریفی از آدیت فرآیند میکند

نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید