مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

استقرار ایزو در مرحله طرح ریزی کیفی

شرکت مشاوره ایزو جهانی از اهمیت QFD در بسط و گسترش کیفی در سطح شرکت میگوید
1- بررسی استعلام از مشتری ، بررسـی تکنولوژیکـی و فنی سفارش ، ارائه پیشنهاد قیمت ، توافق با مشتری و عقد قرارداد طبق روش اجرایی ر01-7.
2- آیا نیاز به طراحی و ساخت مدل و قالب ماهیچه و
ادوات مربوطه طبق قرارداد می باشد ؟
*3- دریافت کلیه مدارک و اطلاعات از مشتری طبق مفاد قرارداد بررسی و تهیه نقشه خام و توافق با مشتری ، طراحی مدلها ، قالب ماهیچه ها و ادوات مربوط و توافق با مشتری و ساخت قالب و مدلها در کارخانه یا خارج کارخانه و تست و نمونه ریزی و اخذ تاییدیه از مشتری و تست و تولید نیمه انبوه و تهیه ستورالعملهای تولید و تضمین کیفیت و تماس مداوم با مشتری در طی تولید و اخذ نظریات مشتری طبق روشهای اجرایی ر01-7
نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید