مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

آموزش ایزو در مرحله اقدام اصلاحی

آموزش ایزو در مرحله اقدام اصلاحی،بخشی دیگر از ارکان ایزو است که ما به این مهم ارج نهاده
5-3- بررسی درخواست وتعیین اقدام اصلاحی / پیشگیرانه :
نماینده مدیریت جهت بررسی علل عدم انطباق احتمالی، فرم درخواست را بامشورت مدیران مورد رسیدگی قرارداده،اقدام اصلاحی/پیشگیرانه مقتضی را تعیین درج می نماید.
ازاین پس فرم مذکورجهت ثبت اعلام به حوزه های مسئول اجرا، به مرکزاسناد تحویل می شود.این فرم اززمان اعلام به حوزه مدیریتی ذیربط لازم الاجرا است.
5-4- پیگیری اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه
5-4-1- درپایان مهلت پیش بینی شده ،مدیرقسمت اقدام کننده درصورت اتمام اقدام ،گزارش انجام کاررا با تکمیل نماینده مدیریت ارسال می نماید . نماینده مدیریت پس ازبررسی نتیجه ، درصورت تشخیص رفع موردعدم انطباق وحصول اطمینان ازنتیجه موثرآن؛ پس ازتأییداقدام مذکور، نتیجه بررسی خودرا ثبت نموده
نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید