آراد برندینگ
خانه / ایزو / چک لیست وفرم ممیزی ایزو ۱۴۰۰۱

چک لیست وفرم ممیزی ایزو ۱۴۰۰۱

چقدر از ممیزی ایزو میدانید؟نقش چک لیست ها و فرم ها در ممیزی چیست؟برای نمونه چک لیست و فرم ممیزی ایزو ۱۴۰۰۱ شرح داده میشود
:کلیه ممیزین موظف به ثبت یافته های ممیزی در فرم چک لیست ممیزی داخلی با توجه به نوع مدرک ، شماره مدرک ، نوع سابقه و سایر موارد جهت تعیین دقیق تطابق یا عدم تطابق می باشند .
– پس از انجام ممیزی ، ممیزین با توجه به یافته های خود در صورتیکه در فرم چک لیست ممیزی عدم انطباقی را مشخص نمایند ، فرم عدم تطابق ممیزی …..را با توجه به شرح عدم انطباق و اقدامات اصلاحی و پیشنهادی و. . . . تکمیل نموده و به تائید مدیر واحد ممیزی شونده رسانده و زمان رفع عدم انطباق را نیز تعیین می نمایند .

مطلب پیشنهادی

اخذ بهترین استاندارد ایزو ۱۰۱۵

آیا می دانید برای اخذ بهترین استاندارد ایزو ۱۰۱۵، چه کار هایی را می بایست انجام داد و چه مراحلی را نیاز است که برای این کار پشت سر بگذارید؟

دیدگاهتان را بنویسید