مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

قیمت ایزو ohsas 18001

کارفرمایان و مدیران محترم میتوانند قیمت ایزو ohsas 18001 را از مشاورین ما استعلام کنند.مطالعه و بررسی جھت شناخت علل حوادث ناشی از کار در سراسر کشور،
بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل مختلف ، آلاینده ھا و بیماریھای ناشی از کار در سطح کشور
انجام مطالعات تطبیقی در زمینه آیین نامه ھا ، استانداردھا و معیار ھای ایمنی کار از طریق ھماھنگی با
اداره کل امور بین الملل
بررسی محیط کار از نظر سنجش عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی و ارگونومیکی زیان آور ،
بررسی سیستم ھای حفاظت فنی در محیط کار جھت تطبیق آنھا با استانداردھای مورد قبول،
انجام آزمایشھای کلینیکی و تشخیص طبی کارگران به منظور شناسایی بیماری ھای ناشی از کار و تھیه و
ارائه روشھای مختلف فنی جھت پیشگیری از آنھا
انجام آزمایش بر روی وسایل حفاظت فردی جھت تطبیق با استانداردھای مورد قبول
اندازه گیری، آلاینده ھای فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی و وسایل استحفاظی و مطابقت آن با حدود مجاز و
ارائه توصیه ھای فنی در جھت تقلیل آنھا با توجه به آیین نامه ھای مربوطه
و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی به منظور تبادل اطلاعات و (ILO ) ھمکاری با سازمان بین المللی کار،
استفاده از تجارب علمی آنان در زمینه حفاظت فنی و بھداشت کار از طریق ھماھنگی با دفتر امور بین
الملل و اشتغال خارج از کشور

نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید