مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

شناسنامه فرآیند

شناسنامه فرآیند
فرآیندها چه نقشی در ساختار سازمانی دارند؟
فرآیند اصلی زیر فرآیند یا روش اجرایی کد
فرآیند کنترل مدارک وسوابق نظام کیفی 1- روش اجرایی کنترل مدارک وداده ها
2- روش اجرایی سوابق کیفیت ر01-4
ر02-4
فرآیند مدیریت کلان 1- روش اجرایی طرح ریزی کیفیت
2- روش اجرایی بازنگری مدیریت
3- روش اجرایی برنامه ریزی استراتژیک ر01-5
ر02-5
ر03-5
فرآیند ارتقاءنیروی انسانی 1- روش اجرایی آموزش افراد جدید الاستخدام
2- روش اجرایی نظام آموزشی شرکت
3- روش اجرایی انگیزه مندی وتعیین رضایت کارکنان ر01-6
ر02-6
ر03-6
فرآیند تحقق محصول 1- روش اجرایی پدیدآوری محصول
2- روش اجرایی تکنولوژی
3- روش اجرایی طراحی وساخت
4- روش اجرایی تغییرات مهندسی (اقدامات اصلاحی درامورمهندسی )
5- روش اجرایی مراحل تست در فرآیند تولید ر01-7
ر02-7
ر03-7
ر04-7
ر08-7
فرآیندتعمیرات (TPM) 1- روش اجرایی تعمیرات نگهداری وپیشگیرانه
روش اجرایی تعمیرات اتفاقی در فرآیند تولید ر14-7
ر15-7
فرآیند برنامه ریزی وکنترل تولید روش اجرایی برنامه ریزی وکنترل تولید ر13-7
فرآیندانبارداری، حمل ونقل ،مواداولیه ومحصولات نهایی 1- روش اجرایی انبارداری ونگهداری مواد اولیه
2- روش اجرایی نحوه ارسال محصولات به مشتری
3- روش اجرایی انبارداری ونگهداری محصولات تولیدی ر17-7
ر18-7
ر19-7
فرآیند تولید 1- روش اجرایی فرآیندهای تولید (ذوب،واگنر،وهر،گستول،ماهیچه گیری ،مونتاژ،تمیزکاری،قالبگیری دستی) ر12-7
فرآیند ممیزی نظام کیفی
1- روش اجرایی ممیزی داخلی ر03-8
فرآیند رضایتمندی مشتریان 1- روش اجرایی تعیین واندازه گیری رضایتمندی مشتریان
2- روش اجرایی رسیدگی به شکایات مشتریان ومرجوعی ر02-8
ر11-8

نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید