مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

قرار داد و استقرار سیستم ایزو

شرکت مشاوره ایزو جهانی یک نمونه قرارداد جهت استفرار سیستم ایزو و مدیریت کیفیت را معرفی میکند.
این قرارداد درتاریخ  ………. بین شرکت ………    به نمایندگی…………….                   ، که در این قرارداد کارفرما نامیده 
میشود از یک سو و شرکت   ………………….                         به نمایندگی    …………………… که در این قرارداد مشاور نامیده می شود ازسوی دیگر، به شرح خدمات و شرایط زیر منعقد می گردد:

ماده 1) موضوع قرارداد
مشاوره و آموزش جهت طراحی ، ایجاد و استقرار سیستم مدیریت کیفیت کارفرما، بر اساس استاندارد ISO9001:2008   شامل فعالیت های زیر:

فاز ا : شناخت
هدف : شناخت وضعیت جاری سیستم کیفیت و تعیین فاصله آن تا نیازمندیهای ISO9001:2008  
روش اجراء : انجام ممیزی از سیستم موجود سازمان  کارفرما با استفاده از چک لیست های تهیه شده بر اساس نیازمندیهای ISO9001:2008 و با استفاده از تکنیکهای ممیزی خارجی و تهیه گزارش ممیزی .

نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید