مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

شرکت مشاور ایزو مرحله کنترل مدارک

شرکت مشاوره ایزو جهانی بخش کنترل مدارک را اشاره میکند،اوّلین مرحله اجرایی ایزو همین بخش میباشد
روش اجرایی کنترل مدارک کیفیت  برای تعریف کنترل های ذیل مدون شده و اجرا می ‌شود. الف) تصویب آنها پیش از انتشار ب) بازنگری و به روزآوری و تصویب مجدد آنها ج) حصول اطمینان از مشخص شدن تغییرات و وضعیّت ویرایش جاری مستندات د) حصول اطمینان از در دسترس بودن ویرایش‌های معتبر مستندات در محل استفاده ه) حصول اطمینان از خوانا و قابل تشخیص باقی ماندن مستندات و) حصول اطمینان از شناسایی و تحت کنترل قرارگرفتن توزیع مستندات برون شرکتی. حصول اطمینان از عدم استفاده ناخواسته مستندات غیر معتبر.

نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید