مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

اتحادیه اروپا و اخذ نشان CE

اتحادیه اروپا برای اخذ نشان گواهینامه CE قوانینی را تنظیم کرده است که شرکت ها ی مرتبط با آن ملزم به رعایت آن قوانین برای محصولات خود می باشند.
اتحادیه اتاق های بازرگانی و صنعت اروپایی با ﻫﺪف ﺗﺎﺳﻴﺲ یک اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎنی ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺗﺎق ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎنی ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ را در یک ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﺣﺪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ.
اهداف اتحادیه اتاق های بازرگانی و صنعت اروپایی:
1- به عنوان منبع اﻃﻼﻋﺎتی اﺗﺎق ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎنی ﻛﺸﻮرﻫﺎی جهان
2- افزایش قدرت و یکپارچگی اﺗﺎق ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎنی برای ایجاد شبکه جهانی تجارت 
3- ……

نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید