مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

شرکت مشاوره ایزو جهانی-تامین کنندگان

شرکت مشاوره ایزو جهانی-تامین کنندگان.
شرکت ایزو جهانی یک برند معتبر و شرکتی فعال در زمینه مشاوره در زمینه اخذ انواع ایزو میباشد.
– هدف : ارزیابی صحیح و دقیق تامین کنندگان .
2- محدوده اعتبار : این دستورالعمل برای ارزیابـی تامین کنندگان مواد اولیه معتبر می باشد .
3-تعاریف: ندارد .
4 -مسئولیتها : مسئولیت انجام این دستورالعمل با کمیته ارزیابی می باشد .
5 – کنترل مستندات:
1-5- تغییرات : براساس روش اجرایی کنترل مستندات
2-5- سوابق : کلیه سوابق و فرمهای این دستورالعمل در پرونده مربوطه به مدت درج شده در شاخص ماتریس سوابق کیفی نگهداری می شود .
3-5- توزیع : این دستورالعمل به تعداد مشخص شده در شاخص ماتریس مدارک و مستندات بشماره ش01-ر01-4تهیه و بین واحدهای مشخص شده توزیع می گردد
6- پیوست :فرم ارزیابی دوره ای فروشندگان داخلی بشماره ف 01- د 01-ر14-7 و فرم چک لیست نمره دهی فروشندگان داخلی ف 02-د01-ر14-7 و فرم ارزیابی دوره ای فروشندگان خارجی ف 03-د01-ر14-7 و فرم چک لیست نمره دهی فروشندگان خارجی ف04-د01-ر14-7 و فرم پرسشنامه تامین کنندگان مواد ف05-د01-ر14-7
نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید