مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

مشاوره ایزو جهانی-بازرسی انبار

 مشاوره ایزو جهانی-بازرسی انبار
شرکت مشاوره ایزو جهانی اقدام به نشر مطالبی در زمینه بازرسی ادواری انبار میکند.
-پس از هر دوره شش ماهه نتایج سه دوره قبل بررسی و مقایسه می شود.نتایج این بررسی طی گزارش به مدیر عامل ارائه می گردد.
4-3-بعد از ارزیابی دوره ای انبار و محاسبه امتیاز بدست آمده مطابق جدول ذیل اقدام می شود.
امتیاز اقدامات
150-120 سیستم انبار و انبارداری درست عمل کرده و موارد عدم انطباق اصلاح گردد.
120-100 سیستم انبار و انبارداری کفایت داشته و برای موارد عدم انطباق اقدام اصلاحی صورت گیرد.
100< سیستم انبار و انبارداری عدم کفایت بوده و اقدامات اصلاحی اساسی انجام شود .
5)مدارک پیوست:
چک لیست ارزیابی دوره ای انبار F-10

نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید