مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

طرح وبسط کیفی در مشاوره ایزو

شرکت مشاوره ایزو جهانی از نقش طرح ریزی سیستم کیفی و بسط آن در سازمان مواردی را منتشر مینماید
این دستورالعمل کلیه فعالیتهای تعیین پارامترهای اساسی سیستم کیفیت در شرکت و تجزیه وتحلیل آنهارا توسط واحدهای شرکت را در بر میگیرد
3- تعاریف:
کارآئی : درست انجام دادن کار
اثر بخشی : نتایج انجام کار
3- مسئولیتها : مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده کلیه واحدهای ذیربط در نظام کیفی می باشد .
مسئولیت حسن نظارت بر این اجرای این دستورالعمل بر عهده نماینده مدیریت و تضمین کیفیت می باشد .
تعیین پارامترهای کلیدی در سطوح فعالیتهای شرکت به منظور افزایش کارایی و اثر بخشی ، ارتقاء سطوح عملکرد ، اندازه گیری و پایش فرایندها .
7-2 . پس از محاسبه پارامترهای فوق مبادی ذیربط طی فرم گزارش تجزیه و تحلیل اطلاعات و پایش فرآیندها بشماره ف01-د01-ر10-8 موظف به گزارش به واحد تضمین کیفیت می باشند
نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید