مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

بحث محصول نامنطبق در مشاوره ایزو

شرکت مشاوره ایزو جهانی در سلسله مراتب آموزشی خود به بحث محصول نا منطبق میپردازد.
(4-1) مسئولیت شناسایی و گزارش موارد نامنطبق برعهده کلیه کارکنان شرکت می باشد .
(4-2) مسئولیت بررسی گزارش موارد نامنطبق جهت تأیید یا رد مورد بر عهده نماینده مدیریت و یا سرممیز فرآیند ممیزی می باشد.
(4-3) مسئولیت تعیین اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و نوع اقداماتی که می بایست صورت پذیرند تا مغایرت رفع گردد بر عهده سرممیز و یا مدیر واحد می باشد.
(4-4) مسئولیت انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه بر عهده مدیر و یا مسئول مرجع بروز مغایرت می باشد.
(4-5) مسئولیت پیگیری رفع مورد نامنطبق و تعیین میزان کفایت اقدامات صورت پذیرفته بر عهده سر ممیز و یا نماینده مدیریت و در صورت صلاحدید ایشان می تواند توسط درخواست کننده صورت پذیرد.
(4-6) مسئولیت بررسی عدم تطابقها و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه صورت پذیرفته بر عهــده نمــاینده مدیریت می باشد.
(4-7) مسئولیت ارائه گزارش پیرامون مغایرتها و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در جلسات بازنگری مدیریت بر عهده نماینده مدیریت می باشد

نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید