مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

مشاوره ایزو بخش ممیزی داخلی

شرکت مشاوره ایزو جهانی در بخش ممیزی داخلی آموزش میدهد؛با ما باشید.
نماینده مدیریت با توجه به کلیه فعالیتهای اشاره شده در نظام مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد بین المللی ISO9001-2000 و سایرالزامات اضافی مشتریان و سازمان و با توجه به وضعیت و اهمیت فعالیتها و همچنین بررسی نتایج ممیزهای داخلی و خارجی دوره های گذشته مانند تعداد عدم انطباقات مشاهده شده در ممیزی ها و ….. برنامة زمان بندی سالانه ممیزی را تعیین ودر فرم برنامه سالانه ممیزی داخلی ….ثبت می نمایدو ممیزی داخلی حداقل هر شش ماه یکبارانجام می شود .
تبصره 1 : برنامه ممیزی داخلی سالیانه با توجه به میزان رضایت مشتریان ، نتایج بازنگری مدیریت ، تعداد عدم انطباقات داخلی و خارجی ، شکایات مشتریان ، بررسی طرح تجاری و. . . . در صورت نیاز مورد بازنگری قرار می گیرد .
نماینده مدیریت تیم ممیزی را با توجه به استقلال ممیزان از واحد مورد ممیزی ( ممیزی شونده ) مشخص نموده و برای هریک از فعالیتهای مورد ممیزی ، ممیزین یا ممیز مورد نظر را در فرم برنامه سالانه ممیزی مشخص می نماید

نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید