مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

شرکت مشاوره ایزو بخش oee

شرکت مشاوره ایزو جهانی در سلسله مراحل آموزشی خود بخش oee را تعریف میکند .
در دهه ١٩٦٠ ، توسط سی چی ناکایاما ١ در شرکت (OEE) اولین بار، اثربخشی آلی تجهیزات
به عنوان یک معیار کلیدی در نگهداری بهره ور OEE نیپون دنسو ٢ بکار گرفته شد. آقای ناکایاما از
٣ استفاده می نمود. از نظر ناکایاما، (TPM) جامع
یک متدولوژی بهبود در کارخانه می باشد که بهبود سریع و مستمر فرآیند تولید را از طریق (TPM)
مشارآت فراگیر آارآنان، تفویض اختیار به ایشان ممکن می سازد.ا ندازه گیری نتایج بصورت
پیوسته و یکپارچه دنبال می نماید. در اواسط دهه ١٩٩٠ ، شرکت سیماتیک ٥ که در زمینه تولید
را به منظور بهبود بهره وری تجهیزات خود، مورد OEE. فیبرهای ویفر نیمه رسانا فعالیت می نماید
جهت بهبود OEE استفاده قرارداد. پس از آن، سایر تولیدکنندگان، در سرتاسر دنیا از متدولوژی
بهره وری تولید و بهره وری دارایی های خود، استفاده نمودند.

نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید