مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

شرکت مشاوره ایزو جهانی بخش کالیبراسیون

شرکت مشاوره ایزو جهانی بخش کالیبراسیون را به عنوان یک بخش مجزا شرح داده و شرایط آزمایشگاهی را بیان میکند.
کلیه تجهیزات نمونه برداری، اندازه گیری و آزمون مورد لزوم که برای انجام صحیح آزمون استفاده می شوند:
موجود هستند و در وضعیت مناسبی قرار دارند، قادر به ارائه دقت مورد نیاز هستند
مطابق مشخصه های تعیین شده مربوطه کار می کنند، برنامه کالیبراسیون وجود دارد و اجرا می شود
بعداز نصب و پیش از استفاده، چک و کالیبره می شوند
توسط پرسنل واجد صلاحیت بکارگرفته شوند
دستورالعمل های به روز برای استفاده و نگهداری از آنها موجود می باشد، با شماره شناسایی مستقل متمایز
شده اند
سوابق دستگاه ها و نرم افزارها موجودند و شامل موارد زیر می باشند:
شناسنامه دستگاه و نرم افزار آن، نام سازنده، نام مدل، شماره سریال و هرنوع شناسایی ویژه دیگر
دقت مورد نیاز و الزامات تعیین شده برای انجام تست/کالیبراسیون را دارا می باشند
موقعیت استقرار دستگاه، دستورالعمل ارائه شده توسط سازنده، یا اشاره به محل نگهداری این دستورالعمل
سوابق کالیبراسیون و موعد کالیبراسیون بعدی، برنامه حفظ و نگهداری و سوابق به روز برای آن
سوابق هرنوع خرابی، تعمیر یا تغییر اعمالی در دستگاه

نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید