مهم ترین مستندات ایزو ۱۸۰۰۱

مستندات زیادی در استاندارد ایزو ۱۸۰۰۱ وجود دارد که می خواهیم به چند بخش از این مستندات مهم اشاره ای داشته باشیم.

بیشتر بخوانید

پیاده سازی الزامات ایزو ۱۸۰۰۱

در واقع الزامات استاندارد ایزو ۱۸۰۰۱ راجب به چه مواردی بحث می کند و این که پیاده سازی این الزامات چه مشکلی را از سازمان ها حل می کند؟

بیشتر بخوانید

بهترین مشاوره ایزو 18001

یکی از بهترین راهکارها برای دریافت بهترین مشاوره در زمینه ایزو 18001 این می باشد که این استاندارد به همراه دو استاندارد دیگر اجرایی شود.

بیشتر بخوانید

صدور انواع ایزو 18001

برای صدور ایزو 18001 یکی از مهم ترین اصل ها که باید رعایت شود، ایجاد تناسب و تعادل در یمان اپراتورهای تولید و مدیران سازمان است.

بیشتر بخوانید

مرکز مشاوره ایزو 18001

ایزو 18001 را باید استانداردی در دو زمینه ایمنی و بهداشت دانست، مراکز مشاوره ایزو در ایران اغلب آشنایی کاملی با این استاندارد دارند.

بیشتر بخوانید

اخذ انواع ایزو 18001

به نظر می رسد اخذ ایزو 18001 به مدت دو الی سه ماه به طول مینجامد و در هنگام اجرای این استاندارد بایستی یک سری شرط ها در سازمان ایجاد شود.

بیشتر بخوانید

خدمات تولید ایزو 18001

یکی از خدماتی که به وسیله تولید استاندارد ایزو 18001 ایجاد شد این بود که دیگر نیاز به مراقبت شدید از اپرانورها در هنگام تولید محصولات نیست.

بیشتر بخوانید

بازار فروش ایزو 18001

به نظر شما بازار فروش ایزو 18001 برای چه موسسات و سازمان هایی مناسب می باشد و دلیل ای موسسات برای اخذ این استاندارد در چیست؟

بیشتر بخوانید

مشاوره فروش ایزو 18001

برای اینکه در زمینه اخذ ایزو 18001 و دیگر استانداردها یک مشاوره فروش عالی داشته باشید باید چیکار کنید؟ هزینه گرفتن این استانداردها چقدر می باشد؟

بیشتر بخوانید

مشاوره ایزو 18001 درون سازمان

برای اینکه بدانید که سازمان شما به مشاوره ایزو 18001 احتیاج دارد باید به عوامل درونی سازمان خود دقت کنید و هم چنین روش ها و گام هایی که این استاندارد در اختیار ما می گذارد.

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید