دریافت گواهینامه iso 27001

آیا می دانید که دریافت استاندارد ایزو ۲۷۰۰۱ برای چه شرکت هایی مهم تلقی می شود و مراحل دریافت گواهینامه این استاندارد چیست؟

بیشتر بخوانید

دریافت گواهینامه ایزو 22000

سخت ترین گواهینامه ای که دریافت می شود مربوط می شود به استاندارد ایزو 22000 و دلیل مشکل بودن آن در ادامه آمده است.

بیشتر بخوانید

راهنمای دریافت گواهینامه ایزو 10015

برای اینکه در زمینه دریافت گواهینامه ایزو 10015 یک راهنمایی درست شوید ابتدا باید نیازهای اساسی سازمان شما را پیدا کرد.

بیشتر بخوانید

دریافت گواهینامه ایزو 9001

برای دریافت گواهینامه ایزو 9001 باید چندین قانون و فعالیت در سازمان ها که از همه با اهمیت تر است به اجراء دربیاید.

بیشتر بخوانید

راهنمای دریافت گواهینامه ایزو HSE

بسیاری از شرکت های پیمانکاری احتیاج به راهنمایی درست در زمینه دریافت گواهینامه ایزو HSE هستند و باید بدانند کدام ایزو از اعتبار بالاتری برای آنها برخوردار است.

بیشتر بخوانید

راهنمای دریافت گواهینامه ایزو 22000

مدیران سازمان های صنایع غذایی یک راهنمایی درست در زمینه دریافت گواهینامه ایزو 22000 می خواهند و هم چنین به یک شرایط اصولی برای اخذ این استاندارد احتیاج دارند.

بیشتر بخوانید

راهنمای دریافت گواهینامه ایزو 2200

کسانی که می خواهند برای شرکت خود گواهینامه ایزو 22000 دریافت کنند برای هر چه بهتر انجام دادن این کار به راهنمای دریافت آن احتیاج دارند.

بیشتر بخوانید

دریافت گواهینامه ایزو 10015

آیا به دنبال دریافت گواهینامه ایزو 10015 هستید و برای این کار نمی دانید که از چه شرکتی برای اخذ آن اقدام کنید؟

بیشتر بخوانید

دریافت گواهینامه ایزو 10004

دریافت گواهینامه ایزو 10004 برای چه شرکت هایی مناسب است و اساسا این استاندارد وگرفتن آن چه کمکی می تواند به آنها بکند؟

بیشتر بخوانید

شرایط دریافت گواهینامه ایزو HSE

برای دریافت گواهینامه ایزو HSE بایدچه الزاماتی را در سازمان تولیدی خود رعایت کنیم؟ شرایط دریافت این استاندارد چگونه است و مهم ترین بندهایی که در آن وجود دارد چیست؟

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید