سازمان بین المللی ایزو زیست محیطی

ایزو محیط زیستی، شامل استاندارد های مختلفی می باشد که بحث محیط زیست را وارد تبصره های خود کرده اند و کارفرمایان، لازم است به قوانین مشخص شده توسط سازمان بین المللی استاندارد عمل نمایند. به راستی قوانین محیط زیستی چه مواردی را در نظر دارد؟

بیشتر بخوانید

شرکت و سازمان مشاور ایزو

شرکت و سازمان مشاور ایزو  جهانی در زمینه انواع سیستم های مدیریت کیفیت مشاوره میدهد

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید