صدور گواهینامه مدیریت یکپارچه

برای صدور گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه باید تمامی مستندات مربوط به ایزو 9001 حتما پیاده سازی شود و از دو استاندارد دیگر تلفیقی حاصل گردد.

بیشتر بخوانید

صدور انواع گواهینامه مدیریت

انواع گواهینامه مدیریت در شرکت های بزرگ در حال تهیه و تدوین شدن هستند و این قضیه به صدور آنها در سازمان های مختلف ختم می شود.

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید