پیاده سازی استاندارد ایزو 9001

استاندارد ایزو 9001 را باید در سازمان هایی پیاده سازی کرد که مدیران کنترل درستی بر روی شرح وظایف پرسنلین سازمان و چگونگی کارکرد آن ها ندارند.

بیشتر بخوانید

پیاده سازی استاندارد ایزو 29001

یکی از استاندارد هایی که در سازمان های مختلف باید حتما پیاده سازی شود استاندارد ایزو 29001 است در واقع این استاندارد الزامات خاصی را دارد.

بیشتر بخوانید

پیاده سازی استاندارد ایزو 31000

به نظر شما برای پیاده سازی استاندارد ایزو 31000 باید چه بخش هایی از سازمان مورد بازبینی قرار گیرد؟ این استاندارد در رابطه با چه چیزی است؟

بیشتر بخوانید

پیاده سازی استاندارد ایزو 14001

یکی از مهم ترین استانداردهای ایزو که در هنگام پیاده سازی آن الزامات مهمی پیگیری می شود ایزو 14001 است. قسمت هایی از این استاندارد را با هم می خوانیم.

بیشتر بخوانید

پیاده سازی استاندارد ایزو 16949

پیاده سازی استاندارد ایزو 16949 بسیار سخت است و تقریبا شش ماه زمان کاری می طلبد، تا تمامی الزامات در سازمان شما اجراء شود.

بیشتر بخوانید

پیاده سازی استاندارد ایزو 17020

به نظر می رسد شرکت های معدودی در ایران هستند که قادر به پیاده سازی استاندارد ایزو 17020 می باشند و دلیل آن در زیر آورده شده است.

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید