اخذ گواهینامه ایزو ۱۰۰۱۵

برای اخذ گواهینامه ایزو ۱۰۰۱۵ نیاز است تا سازمان های آموزشی برخی از موارد را در سازمان خود حذف کنند و برخی الزامات مهم را جایگزین آن کنند.

بیشتر بخوانید

ارائه گواهینامه ایزو 10015

ISO10015 در استاندارد بین المللی به عنوان یک راهنما برای مجموعه فعالیت های آموزشی درسازمانها بکار برده می
شود.

بیشتر بخوانید

سازمان گواهینامه ایزو 10015

یکی از گواهینامه هایی که سازمان های ایزو برای آن اهمیت زیادی قائل هستند و در بخش ممیزی آن بسیار دقیق عمل می کنند ایزو 10015 است.

بیشتر بخوانید

خدمات گواهینامه ایزو 10015

تنها مشاوره و پیاده سازی ایزو 10015 نیست که خدماتی را به سازمان های متقاضی ارائه می دهد بلکه وجود گواهینامه آن نیز خدمات بسیاری را به این شرکت ها اهدا می کند.

بیشتر بخوانید

راهنمای دریافت گواهینامه ایزو 10015

برای اینکه در زمینه دریافت گواهینامه ایزو 10015 یک راهنمایی درست شوید ابتدا باید نیازهای اساسی سازمان شما را پیدا کرد.

بیشتر بخوانید

فروش گواهینامه ایزو 10015

شرکت های زیادی در زمینه فروش گواهینامه های ایزو استاندارد ایزو 10015 را نیز در لیست خدمات خود اضافه کرده اند.

بیشتر بخوانید

صدور گواهینامه ایزو 10015

برای اینکه بتوان گواهینامه 10015 را اخذ کرد باید الزامات آموزشی در شرکت ما برای پرسنلین سازمان اجرا شود تا بتوان به مرحله صدور آن رسید.

بیشتر بخوانید

صدور انواع گواهینامه ایزو 10015

به نظر می رسد صدور گواهینامه مربوط به استاندارد ایزو 10015 انواع مختلفی دارد و برای دریافت هر کدام از این گواهینامه ها یک اصولی در سازمان باید رعایت شود.

بیشتر بخوانید

گرفتن گواهینامه ایزو 10015

برای گرفتن گواهینامه ایزو 10015 باید کارهای اساسی در سازمان ها انجام گیرد وگرنه برای صدور این گواهینامه به مشکل برخورد می کنید.

بیشتر بخوانید

شرکت اخذ گواهینامه ایزو 10015

آیا تمامی شرکت های اخذ گواهینامه های ایزو قادر به صادر کردن گواهینامه ایزد 10015 هستند؟ برای صدور این گواهینامه چیکار کنیم؟

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید