صدور انواع گواهینامه فنی ساختمان

یکی از گواهینامه هایی که باید حتما در صنعت ساختمانی گرفته شود صدور گواهینامه فنی ساختمان در این زمینه است.

بیشتر بخوانید

گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان

گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان را از کجا باید گرفت؟ اخذ این گواهینامه چه فوایدی می تواند داشته باشد؟ الزامات این استاندارد چیست؟

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید