سازمان گواهینامه مدیریت یکپارچه

برای شرکت هایی که تاکنون گواهینامه ایزو دریافت نکرده اند پیشنهاد می کنیم که از استاندارد مدیریت یکپارچه استفاده کنند که کامل ترین استاندارد است.

بیشتر بخوانید

اخذ گواهینامه مدیریت یکپارچه

اخذ گواهینامه های مربوط به ایزو مدیریت یکپارچه باعث می شود که بیشتر سازمان ها تا سال های سال نسبت به دریافت دیگر گواهینامه های ایزو بی نیاز شوند.

بیشتر بخوانید

شرکت گواهینامه مدیریت یکپارچه

همگی شرکت های مشاوره ای در زمینه ایزو به اتفاق می توانند گواهینامه های ایزو مدیریت یکپارچه را برای سازمان ها صادر کنند.

بیشتر بخوانید

صدور گواهینامه مدیریت یکپارچه

برای صدور گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه باید تمامی مستندات مربوط به ایزو 9001 حتما پیاده سازی شود و از دو استاندارد دیگر تلفیقی حاصل گردد.

بیشتر بخوانید

هزینه گواهینامه مدیریت یکپارچه

یکی از گواهینامه هایی که برای دریافت آن باید سه استاندارد مجزا در سازمان ها پیاده سازی بشود، ایزو مدیریت یکپارچه است که یک گواهینامه دارد ولی به نظر شما قیمت گواهینامه آن چقدر است؟

بیشتر بخوانید

صدور انواع گواهینامه مدیریت یکپارچه

انواع گواهینامه های مدیریت یکپارچه و صدور آن در دو دسته تقسیم بندی می شوند و هر کدام از آنها برای سازمان ها دارای اعتبار است.

بیشتر بخوانید

فروش گواهینامه مدیریت یکپارچه

شما برای دریافت گواهینامه مدیریت یکپارچه باید این را بدانید که چه الزاماتی در سازمان شما اجرا می شود و هم چنین قیمت فروش آن چقدر می باشد؟

بیشتر بخوانید

راهنمای دریافت گواهینامه مدیریت یکپارچه

اگر به دنبال دریافت گواهینامه ایزو هستید، بهترین راهکار اجرایی کردن ایزو ims و دریافت گواهینامه مربوط به آن است.

بیشتر بخوانید

مشاور گواهینامه مدیریت یکپارچه

اگر می خواهید استاندارد جامعی در سازمان شما پیاده سازی شود باید به فکر دریافت و مشاوره گواهینامه مدیریت یکپارچه یا ایزو ims باشید.

بیشتر بخوانید

شرکت اخذ گواهینامه مدیریت یکپارچه

برای اخذ گواهینامه مدیریت یکپارچه بایستی با یکی از شرکت های مشاوره ای در زمینه اجرای استانداردهای ایزو قرار داد همکاری ببندید.

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید